De prijzen meegedeeld op deze website zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Loekebizjoeke is niet aansprakelijk voor eventuele typfouten en/of foutieve prijzen.

Na betaling van de factuur werkt LoekeBizjoeke het door u bestelde werk af. Alle geschillen verbonden aan deze website zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele betwistingen kunnen alleen voor de rechtbanken worden beslecht.

Klachten of bezwaren met betrekking tot gedane levering dienen overgemaakt te worden binnen acht dagen na de levering. Alle verzendingen gebeuren steeds op risico en eigen verantwoordelijkheid van de klant, wat ook het vervoermiddel is. Door de aanvaarding van de factuur en/of het betalingsoverzicht erkent de koper kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden hierboven vermeld en onder deze verkoopsvoorwaarden te hebben gekocht.

 

Herroepingsrecht:

Omdat de producten met de hand op maat gemaakt worden, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Dat vinden we superjammer, maar gaan dat natuurlijk oplossen! We raden je aan om de klacht eerst bij ons kenbaar te maken door deze te mailen naar: info@loekebizjoeke.be.

Bij bestellingen vanuit het buitenland, is het Belgische recht van toepassing, eventuele geschillen zullen altijd worden beslecht door de Belgische rechter.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Onze gegevens zijn:
Naajateljee Loekebizjoeke
Putseheide 59, 2970 Schilde.
Belgiëe-mailadres: info@loekebizjoeke.be

Btw BE1006361538

Loekebizjoeke streeft ernaar de foto’s zo duidelijk mogelijkheid op haar website te plaatsen, zodat u een reëel beeld krijgt van de kleur en uiterlijk van de artikelen. Echter, beeldschermen staan verschillend afgestemd, waardoor de kleuren op het beeldscherm iets kunnen afwijken van de echte kleuren.

Loekebizjoeke behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen.